fbpx Agnieszka Anna Jędruch | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Agnieszka Anna Jędruch

Agnieszka Anna Jędruch

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 czerwca 2019 roku

magister oceanografii

Agnieszka Anna Jędruch

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kumulacja rtęci w organizmach makrozoobentosowych strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk o Ziemi i środowisku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Ksenia Eugenia Pazdro, prof. IO PAN, dr hab. Artur Maciej Kowalski

Dyplom nr 4456.


Gdańsk, 28 czerwca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract.pdf4.57 MB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf4.99 MB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf3.19 MB
PDF icon recenzja_2.pdf2.64 MB
Data publikacji: piątek, 26 lipca 2019 roku, 8:51
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 3 grudnia 2020 roku, 10:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Serafin
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba