fbpx Emilia Anna Szumiło-Pilarska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Emilia Anna Szumiło-Pilarska

Emilia Anna Szumiło-Pilarska

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 marca 2019 roku

magister oceanografii

Emilia Anna Szumiło-Pilarska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rtęć w ptakach wodnych bytujących w strefie przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lucyna Mirosława Falkowska

Promotor pomocniczy: dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. UG
Recenzenci: prof. dr hab. Lidia Anna Wolska, dr hab. Lucyna Polak-Juszczak, prof. MIR PIB

Dyplom nr 4395.


Gdańsk, 12 marca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract.pdf626.78 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf651.79 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf2.21 MB
PDF icon recenzja_2.pdf2.37 MB
Data publikacji: piątek, 15 marca 2019 roku, 13:29
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 3 grudnia 2020 roku, 10:30
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Serafin
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba