fbpx Jordan Badur | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Jordan Badur

Jordan Badur

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 grudnia 2018 roku

magister Oceanografii

Jordan Badur

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Modelowanie stanu morza metodami Identyfikacji Systemów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Piskozub, prof. dr hab. Zygmunt Klusek

Dyplom nr 4373.


Gdańsk, 21 grudnia 2018 r.

Data publikacji: środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:47
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 20 grudnia 2018 roku, 7:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba