fbpx Ludmiła Katarzyna Sromek | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Ludmiła Katarzyna Sromek

Ludmiła Katarzyna Sromek

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 kwietnia 2018 roku

magister oceanografii

Ludmiła Katarzyna Sromek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Filogeografia i genomika populacyjna sercówki Cerastoderma glaucum

„Phylogeography and population genomics of lagoon cockle Celastoderma glaucum

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maciej Jan Wołowicz

Drugi promotor: prof. Paola Furla

Promotor pomocniczy: dr Rafał Lasota
Recenzenci: dr hab. Nicolas Bierne, prof. dr hab. Roman Wenne

Dyplom nr 4283.


Gdańsk, 10 maja 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract.pdf599.99 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf599.99 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf3.87 MB
PDF icon recenzja_2.pdf2.12 MB
Data publikacji: piątek, 11 maja 2018 roku, 12:56
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 3 grudnia 2020 roku, 10:34
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Serafin
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba