fbpx Łukasz Pietruszyński | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Łukasz Pietruszyński

Łukasz Pietruszyński

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 grudnia 2017 roku

magister geografii

Łukasz Pietruszyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola obszarów bezodpływowych ewapotranspiracyjnych w obiegu substancji biogenicznych na obszarach młodoglacjalnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Roman Piotr Cieśliński, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Elżbieta Krystyna Bajkiewicz-Grabowska, prof. UG, dr hab. Maciej Major, prof. UAM

Dyplom nr 4224.


Gdańsk, 12 grudnia 2017 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf3.22 MB
PDF icon recenzja_2.pdf2.77 MB
Data publikacji: piątek, 15 grudnia 2017 roku, 13:42
Ostatnia modyfikacja: środa, 2 grudnia 2020 roku, 17:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Serafin
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba