fbpx Joanna Maciak | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Joanna Maciak

Joanna Maciak

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 października 2017 roku

magister inzynier transportu

Joanna Maciak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ocena zagrożeń substancjami ropopochodnymi środowiska Morza Bałtyckiego a prawodawstwo”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Elżbieta Izabela Niemirycz

Drugi promotor: dr hab. inż. Marek Gromiec, prof. WSEiZ

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Siepak, prof. dr hab. Andrzej Sadurski

Dyplom nr 4208.


Gdańsk, 07 listopada 2017 r.

Data publikacji: piątek, 10 listopada 2017 roku, 9:24
Ostatnia modyfikacja: piątek, 10 listopada 2017 roku, 9:36
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba