fbpx Marcin Jan Kalarus | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Marcin Jan Kalarus

Marcin Jan Kalarus

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 października 2017 roku

magister oceanografii

Marcin Jan Kalarus

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura gatunkowa oraz zmienność czasowo-przestrzenna Appendicularia ekosystemów polarnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska

Promotor pomocniczy: dr Anna Aleksandra Panasiuk
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Wojciech Opaliński, dr hab. Katarzyna Ada Błachowiak-Samołyk

Dyplom nr 4203.


Gdańsk, 10 października 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract.pdf128.8 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf151 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf2.13 MB
PDF icon recenzja_2.pdf1.96 MB
Data publikacji: poniedziałek, 16 października 2017 roku, 9:28
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 3 grudnia 2020 roku, 10:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Serafin
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba