fbpx Urszula Agnieszka Pączek | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Urszula Agnieszka Pączek

Urszula Agnieszka Pączek

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 lipca 2017 roku

Urszula Agnieszka Pączek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Osady Zatoki Gdańskiej jako wskaźnik zmian warunków hydrodynamicznych środowiska w holocenie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Szymon Uścinowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Rudowski, prof. dr hab. Stanisław Jan Musielak

Dyplom nr 4187.


Gdańsk, 11 lipca 2017 r.

Data publikacji: środa, 9 sierpnia 2017 roku, 12:07
Ostatnia modyfikacja: środa, 9 sierpnia 2017 roku, 12:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba