fbpx Halina Kendzierska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Halina Kendzierska

Halina Kendzierska

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

magister Oceanologii

Halina Kendzierska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura i funkcjonowanie bałtyckiej makrofauny bentosowej w różnych warunkach tlenowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Urszula Janas, prof. UG

Recenzenci: dr hab. inż. Teresa Radziejewska, prof. USz, dr hab. Barbara Urban-Malinga, prof. MIR

Dyplom nr 4156.


Gdańsk, 25 kwietnia 2017 r.

Data publikacji: czwartek, 11 maja 2017 roku, 8:16
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 11 maja 2017 roku, 8:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba