fbpx Renata Anisiewicz | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Renata Anisiewicz

Renata Anisiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 2011 roku

Renata Anisiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rozwój polsko-kaliningradzkich powiazań transgranicznych przed 1990 rokiem”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Tadeusz Palmowski

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Ciok, prof. UG, dr hab. Jan Wendt

Dyplom nr 3397.


Gdańsk, 30 czerwca 2011 r.

Data publikacji: czwartek, 9 lutego 2017 roku, 12:06
Ostatnia modyfikacja: środa, 15 lutego 2017 roku, 9:46
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba