fbpx Magdalena Anna Jakubowska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Magdalena Anna Jakubowska

Magdalena Anna Jakubowska

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lipca 2016 roku

magister oceanografii

Magdalena Anna Jakubowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ zakwaszania wody dwutlenkiem węgla na procesy fizjologiczne bałtyckich bezkręgowców”

„The effect of carbon dioxide-induced water acidification on physiological processes of Baltic invertebrates   ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Monika Beata Normant-Saremba, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Wojciech Opaliński, dr hab. Barbara Urban-Malinga

Dyplom nr 4067.


Gdańsk, 19 lipca 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract.pdf185.91 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf247.25 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf2.6 MB
PDF icon recenzja_2.pdf2.79 MB
Data publikacji: czwartek, 28 lipca 2016 roku, 8:55
Ostatnia modyfikacja: środa, 2 grudnia 2020 roku, 17:42
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Serafin
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba