fbpx Paweł Michał Przygrodzki | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Paweł Michał Przygrodzki

Paweł Michał Przygrodzki

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 2016 roku

magister geografii

Paweł Michał Przygrodzki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola wypływów wód podziemnych w kształtowaniu czasowej i przestrzennej zmienności organizacji odpływu potamicznego w młodoglacjalnych systemach hydrograficznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Joanna Maria Fac-Beneda, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Małgorzata Barbara Mazurek, prof. UAM, dr hab. Elżbieta Krystyna Bajkiewicz Grabowska, prof. UG

Dyplom nr 4061.


Gdańsk, 05 lipca 2016 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf332.11 KB
PDF icon recenzja_2.pdf4.29 MB
Data publikacji: czwartek, 7 lipca 2016 roku, 10:27
Ostatnia modyfikacja: środa, 2 grudnia 2020 roku, 17:20
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Serafin
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba