fbpx Delia Valentina Bar-Kołelis | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Delia Valentina Bar-Kołelis

Delia Valentina Bar-Kołelis

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 marca 2016 roku

magister geografii

Delia Valentina Bar-Kołelis

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Turystyka zakupowa na wschodnich granicach Unii Europejskiej”

„Shopping tourism on the eastern borders of the European Union”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jan Andrzej Wendt

Recenzenci: prof. PAN, dr hab.Marek Robert Więckowski, prof. wizytujacy, dr hab. Alexandru Ilieş

Dyplom nr 4017.


Gdańsk, 31 marca 2016 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf433.63 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf546.18 KB
PDF icon recenzja_2.pdf3.37 MB
Data publikacji: wtorek, 5 kwietnia 2016 roku, 8:52
Ostatnia modyfikacja: środa, 2 grudnia 2020 roku, 18:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Serafin
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba