fbpx Agnieszka Maria Hebel | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Agnieszka Maria Hebel

Agnieszka Maria Hebel

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 grudnia 2015 roku

Agnieszka Maria Hebel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ metabolitów Nodularia spumigena na wybrane organizmy morskie - kumulacja i odpowiedź enzymów stresu oksydacyjnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Hanna Jurata Mazur-Marzec

Recenzenci: prof. dr hab. Lidia Anna Wolska, prof. IO PAN, dr hab. Ksenia Eugenia Pazdro

Dyplom nr 3977.


Gdańsk, 08 grudnia 2015 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie171.4 KB
Data publikacji: środa, 23 grudnia 2015 roku, 10:01
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 14 stycznia 2016 roku, 13:20
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Bielińska
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba