fbpx Katarzyna Anna Nadolna-Ałtyn | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Katarzyna Anna Nadolna-Ałtyn

Katarzyna Anna Nadolna-Ałtyn

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 grudnia 2015 roku

magister oceanografii

Katarzyna Anna Nadolna-Ałtyn

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Interakcje w układzie żywiciel-pasożyt jako wskaźniki  w badaniach biomonitoringowych środowiska Morza Bałtyckiego”

„Host-parasite interactions as indicators in biomonitoring of Baltic Sea environment”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. MIR-PIB, dr hab. Magdalena Maria Podolska

Recenzenci: prof. UWM, dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. AP, dr hab. Jolanta Morozińska-Gogol

Dyplom nr 3978.


Gdańsk, 08 grudnia 2015 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie55.64 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf2.27 MB
PDF icon recenzja_2.pdf1.89 MB
Data publikacji: piątek, 11 grudnia 2015 roku, 13:30
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 8 grudnia 2020 roku, 12:04
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Serafin
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba