fbpx Monika Woźniak | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Monika Woźniak

Monika Woźniak

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2015 roku

mgr oceanografii

Monika Woźniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Identyfikacja grup organizmów dominujących w zakwitach fitoplanktonu w wodach Morza Bałtyckiego metodami niekontaktowymi”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Szczepan Krężel

Promotor pomocniczy: dr hab. Mirosław Jan Darecki
Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Antoni Ficek, prof. IO PAN, dr hab. inż. Mirosława Małgorzata Ostrowska

Dyplom nr 3914.


Gdańsk, 18 czerwca 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract.pdf60.04 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie375.03 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf3.44 MB
PDF icon recenzja_2.pdf2.83 MB
Data publikacji: poniedziałek, 29 czerwca 2015 roku, 13:26
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 8 grudnia 2020 roku, 11:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Serafin
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba