fbpx Izabela Elżbieta Sami Alias | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Izabela Elżbieta Sami Alias

Izabela Elżbieta Sami Alias

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2015 roku

Izabela Elżbieta Sami Alias

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Eksperymentalna hodowla omułka Mytilus trossulus w Zatoce Gdańskiej dla celów środowiskowych i przemysłowych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maciej Jan Wołowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Szaniawska, prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

Dyplom nr 3908.


Gdańsk, 16 czerwca 2015 r.

Data publikacji: czwartek, 25 czerwca 2015 roku, 12:35
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 16:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba