fbpx Klaudia Nowicka | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Klaudia Nowicka

Klaudia Nowicka

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 grudnia 2014 roku

Klaudia Nowicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kreowanie produktu turystyki kulturowej w muzeach etnograficznych na przykładzie Mazowsza i Pomorza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Iwona Sagan

Recenzenci: dr hab. Bogumiła Jadwiga Lisocka-Jaegermann, prof. UG, dr hab. Jan Andrzej Wendt

Dyplom nr 3855.


Gdańsk, 09 grudnia 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 16 grudnia 2014 roku, 14:11
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 16 grudnia 2014 roku, 14:11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba