fbpx Małgorzata Anna Kinder | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Małgorzata Anna Kinder

Małgorzata Anna Kinder

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 listopada 2014 roku

Małgorzata Anna Kinder

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Sedymentologiczny i geochemiczny zapis zmian środowiska w rocznie laminowanych osadach jeziora Szurpiły

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Wojciech Tylmann

Recenzenci: prof. IG i PZ PAN, dr hab. Mirosław Błaszkiewicz, prof. dr hab. Ryszard Krzysztof Borówka

Dyplom nr 3835.


Gdańsk, 18 listopada 2014 r.

Data publikacji: czwartek, 27 listopada 2014 roku, 11:49
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 16 grudnia 2014 roku, 14:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba