fbpx Jarosław Robert Nowak | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Jarosław Robert Nowak

Jarosław Robert Nowak

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2015 roku

magister oceangrafii

Jarosław Robert Nowak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Akustyczne odwzorowanie cech morfologicznych dna morza bezpływowego na przykładach polskich obszarów morskich

Acoustic mapping of the seafloor morphological characteristics of the atidal sea seabed at examples of the polish marine areas

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab Jarosław Jan Tęgowski

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Godlewska, prof. PG, dr hab. inż. Marek Moszyński

Dyplom nr 3887.


Gdańsk, 18 marca 2015 r.

Data publikacji: poniedziałek, 5 maja 2014 roku, 9:53
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 17:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Alicja Bielińska