fbpx Maria Wanda Rucińska-Zjadacz | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Maria Wanda Rucińska-Zjadacz

Maria Wanda Rucińska-Zjadacz

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 listopada 2013 roku

Maria Wanda Rucińska-Zjadacz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Morfolitodynamika cypla Półwyspu Helskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Rudowski

Recenzenci: prof. AP, dr hab. Wacław Florek, prof. UG, dr hab. Małgorzata Witak

Dyplom nr 3711.


Gdańsk, 21 listopada 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: