fbpx Anna Maria Lemieszek | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Anna Maria Lemieszek

Anna Maria Lemieszek

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 listopada 2013 roku

Anna Maria Lemieszek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dynamika populacji Temora longicornis w południowym Bałtyku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska

Recenzenci: prof. dr hab. Marcin Józef Pliński, prof. UAM, dr hab. Natalia Maria Kuczyńska-Kippen

Dyplom nr 3710.


Gdańsk, 21 listopada 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: