fbpx Lidia Nawrocka | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Lidia Nawrocka

Lidia Nawrocka

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 września 2013 roku

Lidia Nawrocka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola dynamiki form azotu i  fosforu w  zmienności cech fitoplantonu w  centralnym basenie Zalewu Wiślanego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UWM, dr hab. Marek Kruk

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Elzbieta Szeląg-Wasielewska, prof. UG, dr hab. Waldemar Surosz

Dyplom nr 3694.


Gdańsk, 01 października 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: