fbpx Iwona Joanna Pawliczka Vel Pawlik | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Iwona Joanna Pawliczka Vel Pawlik

Iwona Joanna Pawliczka Vel Pawlik

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2013 roku

Iwona Joanna Pawliczka Vel Pawlik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zasoby, zagrożenia i sposoby ochrony morświna Phocoena phocoena (L.) w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. krzysztof Edward Skóra

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Michał Bereszyński, prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska

Dyplom nr 3670.


Gdańsk, 11 lipca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: