fbpx Monika Joanna Kaczkowska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Monika Joanna Kaczkowska

Monika Joanna Kaczkowska

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2013 roku

Monika Joanna Kaczkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka chemotypowa cyjanobakterii z  rodzaju Nodularia

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Hanna Jurata Mazur-Marzec

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Jan Gołdyn, prof. dr hab. inż. Grażyna Małgorzata Kowalewska

Dyplom nr 3669.


Gdańsk, 11 lipca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: