fbpx Sylwia Urszula Rudyk | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Sylwia Urszula Rudyk

Sylwia Urszula Rudyk

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 maja 2013 roku

Sylwia Urszula Rudyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmiany sieci wodnej delty Redy i  jej linii brzegowej w  świetle dokumentacji kartograficznej oraz  zobrazowań lotniczych i  satelitarnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska

Recenzenci: prof. dr hab. Zygmunt Bernard Babiński, prof. dr hab. Stanisław Jan Musielak

Dyplom nr 3646.


Gdańsk, 04 czerwca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: