fbpx Izabela Tamara Chlost | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Izabela Tamara Chlost

Izabela Tamara Chlost

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 grudnia 2012 roku

Izabela Tamara Chlost

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Geograficzne uwarunkowania stosunków wodnych Niziny Gardeńsko-Łebskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mirosław Grzegorz Miętus

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Krzysztof Borówka, prof. UG, dr hab. Jerzy Kazimierz Jańczak

Dyplom nr 3583.


Gdańsk, 17 grudnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: