fbpx Diana Grażyna Dziaduch | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Diana Grażyna Dziaduch

Diana Grażyna Dziaduch

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 listopada 2012 roku

Diana Grażyna Dziaduch

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura i  zmienność fauny pelagicznej (Crustacea) ze  szczególnym uwzględnieniem hyperbentosu Bałtyku Południowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Szaniawska, prof. MIR, dr hab. Tomasz Linkowski

Dyplom nr 3574.


Gdańsk, 27 listopada 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: