fbpx Piotr Fogel | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Piotr Fogel

Piotr Fogel

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 maja 2012 roku

Piotr Fogel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja wskaźnikowej metody monitorowania efektów planowania miejscowego wspomagająca zrównoważone gospodarowanie przestrzenią”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mariusz Kistowski

Recenzenci: prof. SGGW, dr hab. inż. Barbara Sulczewska, prof. PAN, dr hab. Przemysław Tomasz Śleszyński

Dyplom nr 3532.


Gdańsk, 12 lipca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: