fbpx Anna Justyna Pawelec | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Anna Justyna Pawelec

Anna Justyna Pawelec

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 lipca 2012 roku

Anna Justyna Pawelec

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sezonowe i  dobowe zmiany w  strukturze ichtiofauny eulitoralu Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mariusz Remigiusz Sapota

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Krzysztof Edward Skóra, prof. ZUT, dr hab. inż. Katarzyna Ewa Stepanowska

Dyplom nr 3531.


Gdańsk, 12 lipca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 13 września 2017 roku, 16:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: