fbpx Andrzej Radosław Reindl | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Andrzej Radosław Reindl

Andrzej Radosław Reindl

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 czerwca 2012 roku

Andrzej Radosław Reindl

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metan w osadach powierzchniowych Zatoki Puckiej i Zalewu Wiślanego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii, specjalność: chemia morza

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Bolałek

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. UAM, dr hab. Marek Kruk

Dyplom nr 3508.


Gdańsk, 28 czerwca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: