fbpx Justyna Kwaśniak | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Justyna Kwaśniak

Justyna Kwaśniak

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 maja 2012 roku

Justyna Kwaśniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dystrybucja narządowa, kumulacja i  detoksykacja rtęci w  rybach poławianych w  południowym Bałtyku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lucyna Mirosława Falkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Maria Szefer, prof. GUMed, dr hab. Lidia Anna Wolska

Dyplom nr 3504.


Gdańsk, 15 czerwca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: