fbpx Tomasz Zarzycki | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Tomasz Zarzycki

Tomasz Zarzycki

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 marca 2012 roku

Tomasz Zarzycki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Oszacowanie ekologicznej i  społeczno-ekonomicznej wartości bioróżnorodności Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Recenzenci: prof. dr hab. Marcin Węsławski, prof. UG, dr hab. Jacek Adam Zaucha

Dyplom nr 3484.


Gdańsk, 20 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: