fbpx Ilona Barbara Złoch | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Ilona Barbara Złoch

Ilona Barbara Złoch

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 lutego 2012 roku

Ilona Barbara Złoch

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ toksycznych zakwitów Nodularia spumigena na biologię babki byczej (Neogobius melanostomus)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mariusz Remigiusz Sapota

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tomasz Heese, prof. dr hab. Marcin Pliński

Dyplom nr 3473.


Gdańsk, 20 lutego 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 13 września 2017 roku, 16:04
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: