fbpx Mariusz Zalewski | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Mariusz Zalewski

Mariusz Zalewski

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 listopada 2011 roku

Mariusz Zalewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Odpływ Wisłą związków azotu i  fosforu na  tle zmian produkcji pierwotnej rejonu Basenu Gdańskiego w  latach 1975-2010”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. inż. Elżbieta Niemirycz

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman, prof. dr hab. Jerzy Bolałek

Dyplom nr 3436.


Gdańsk, 14 grudnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: