fbpx Agata Maria Błaszczyk | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Agata Maria Błaszczyk

Agata Maria Błaszczyk

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 listopada 2011 roku

Agata Maria Błaszczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Neurotoksyny cyjanobakterii w  środowisku Morza Bałtyckiego i  jezior województwa pomorskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Hanna Jurata Mazur-Marzec

Recenzenci: prof. dr hab. Alicja Maria Kosakowska, prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska

Dyplom nr 3431.


Gdańsk, 01 grudnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: