fbpx Patrycja Paulina Siudek | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Patrycja Paulina Siudek

Patrycja Paulina Siudek

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 marca 2011 roku

Patrycja Paulina Siudek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rtęć w atmosferze nad zurbanizowanym obszarem strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lucyna Falkowska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki, prof. UAM, dr hab. inż. Barbara Walna

Dyplom nr 3359.


Gdańsk, 04 kwietnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 7 kwietnia 2016 roku, 7:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: