fbpx Rafał Marcin Magulski | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Rafał Marcin Magulski

Rafał Marcin Magulski

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2010 roku

Rafał Marcin Magulski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rtęć i radiacja słoneczna w indukcji stresu u organizmów planktonowych w warstwie powierzchniowej morza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lucyna Falkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Kwapuliński, prof. UG, dr hab. Adam Latała

Dyplom nr 3331.


Gdańsk, 13 stycznia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 7 kwietnia 2016 roku, 7:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: