fbpx Aneta Joanna Marek | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Aneta Joanna Marek

Aneta Joanna Marek

Uchwałą Rady Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 września 2010 roku

Aneta Joanna Marek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ transformacji ustrojowej na  kierunki i typy polskich wypraw wysokogórskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Radosław Mazurski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. UG, dr hab. Mariusz Kistowski

Dyplom nr 3297.


Gdańsk, 14 października 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: