fbpx Filip Franciszek Pniewski | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Filip Franciszek Pniewski

Filip Franciszek Pniewski

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2010 roku

Filip Franciszek Pniewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Photosynthetic performance of microphytobenthos from interidal mudflats in Aiguillon Bay ( Atlantic coast, France) and non-tidal coastal shallows of Puck Bay (Baltic Sea, Poland) ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr Gerard Blanchard

Drugi promotor: prof. UG, dr hab. Adam Latała

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Witkowski, prof. dr Sébastien Lefebvre

Dyplom nr 3273.


Gdańsk, 16 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 7 kwietnia 2016 roku, 7:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: