fbpx Katarzyna Lucyna Tarnowska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Katarzyna Lucyna Tarnowska

Katarzyna Lucyna Tarnowska

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 kwietnia 2010 roku

Katarzyna Lucyna Tarnowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura genetyczna oraz  fizjologiczne zróżnicowanie europejskich populacji sercówki Cerastoderma glaucum (Bivalvia) występującej w ekstremalnych warunkach środowiska”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maciej Wołowicz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Jerzy Sell, prof. dr Herman Hummel, dr Sophie Arnaud-Haond, dr Didier Forcioli

Dyplom nr 3231.


Gdańsk, 10 maja 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: