fbpx Gabriela Krystyna Sikorowicz | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Gabriela Krystyna Sikorowicz

Gabriela Krystyna Sikorowicz

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 marca 2010 roku

Gabriela Krystyna Sikorowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Krótkookresowa zmienność N, P i Fe w wodzie morskiej generowana dopływem atmosferycznym i przemianami biogeochemicznymi pierwiastków limitujących produkcję pierwotną”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lucyna Falkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Stefan Górniak, prof. dr hab. Jerzy Bolałek

Dyplom nr 3218.


Gdańsk, 06 kwietnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: