fbpx Kamil Nowiński | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Kamil Nowiński

Kamil Nowiński

Uchwałą Rady Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 stycznia 2010 roku

Kamil Nowiński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola jezior w transformacji jakości wód systemu Raduni”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Jańczak

Recenzenci: prof. UMK, dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. UG, dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska

Dyplom nr 3193.


Gdańsk, 17 lutego 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: