fbpx Katarzyna Teresa Polańska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Katarzyna Teresa Polańska

Katarzyna Teresa Polańska

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 lipca 2009 roku

Katarzyna Teresa Polańska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmiany warunków hydrogeologicznych w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej w aspekcie prognozowanego wzrostu poziomu morza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Bohdan Kozerski, prof. UAM, dr hab. inż. Marek Andrzej Marciniak

Dyplom nr 3139.


Gdańsk, 29 lipca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: