fbpx Tomasz Ciborowski | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Tomasz Ciborowski

Tomasz Ciborowski

Uchwałą Rady Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2009 roku

Tomasz Ciborowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Procesy wytrącania węglanu wapnia w czwartorzędowych osadach klastycznych polskiego wybrzeża Bałtyku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UJK, dr hab. Michał Gruszczyński

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Krzysztof Borówka, prof. UG, dr hab. Stanisław Fedorowicz

Gdańsk, 29 czerwca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: