fbpx Grzegorz Jarosław Masik | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Grzegorz Jarosław Masik

Grzegorz Jarosław Masik

Uchwałą Rady Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 maja 2009 roku

Grzegorz Jarosław Masik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ polityki lokalnej na  warunki i jakość życia w strefie suburbanizacji aglomeracji Trójmiasta”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Iwona Sagan

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Paweł Swianiewicz, prof. PG, dr hab. inż. Tomasz Parteka

Dyplom nr 3109.


Gdańsk, 05 czerwca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: