fbpx Ewa Woźniak | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Ewa Woźniak

Ewa Woźniak

Uchwałą Rady Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 lutego 2009 roku

Ewa Woźniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola obszaru endoreicznego Linia w bilansowaniu opadu atmosferycznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Drwal

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Gutry-Korycka, prof. UG, dr hab. Robert Bogdanowicz

Dyplom nr 3089.


Gdańsk, 15 kwietnia 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: