fbpx Anna Maria Pawłowska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Anna Maria Pawłowska

Anna Maria Pawłowska

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 marca 2009 roku

Anna Maria Pawłowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Degradacja detrytusu muszlowego w etapie wczesnej diagenezy osadów Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska

Recenzenci: prof. dr hab. Marcin Pliński, prof. dr hab. Andrzej Witkowski

Dyplom nr 3084.


Gdańsk, 31 marca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: