fbpx Rafał Stefan Lasota | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Rafał Stefan Lasota

Rafał Stefan Lasota

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 stycznia 2009 roku

Rafał Stefan Lasota

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zróżnicowanie genetyczne populacji Mya arenaria (L.) (Bivalvia) z Północnego Atlantyku.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maciej Wołowicz

Recenzenci: prof. dr Herman Hummel, prof. dr hab. Roman Wenne, prof. UG, dr hab. Jerzy Sell

Dyplom nr 3063.


Gdańsk, 09 lutego 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: