fbpx Marta Joanna Markowska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Marta Joanna Markowska

Marta Joanna Markowska

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2008 roku

Marta Joanna Markowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Reakcje ofiary na obecność drapieżnika, na przykładzie antarktycznych ślimaków z gatunku Nacella concinna z dwóch różnych siedlisk.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska

Recenzenci: prof. dr hab. Edward Skorkowski, prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

Dyplom nr 3049.


Gdańsk, 05 stycznia 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: